Aktuell status
Ej anmäld
Pris
349 KR
Kom igång

Lär dig mer om proteinets betydelse i hästens utfodring. Vad innebär underskott och överskott av protein och hur väljer jag rätt vallfoder till min häst. Den här kursen har som mål att ge dig användbara kunskaper och verktyg för utfodringsdelen i din hästhållning. 

Efter genomgången kurs kommer du att:    

  • Veta vad protein är och hur det är uppbyggt
  • Veta mer om effekter av underskott och överskott av protein
  • Kunna matcha vallfoder mot hästens behov, och veta mer om protein och prestation
  • Kunna tolka grovfoderanalyser, välja foder och räkna ut rätt mängd protein

Kursbeskrivning

Kursen består av fyra avsnitt som innehåller föreläsningar, texter att läsa, övning att göra och quiz. Första avsnittet ger dig en genomgång av vad protein är, hur det är uppbyggt, aminosyrasammansättning och beräkning av lysinbehov. I andra avsnittet fördjupar vi oss i underskott och överskott av protein, hästens kvävebalans och vätskebalans. Olika hästar har olika behov och tredje avsnittet ger övning i att matcha vallfoder mot hästens behov och vi fördjupar oss i protein och prestation. I det fjärde och sista avsnittet får du en guidning i hur du ska tolka grovfoderanalysen, tänka vid val av foder och räkneexempel med ekonomi.

Hela kursen innebär minst ca tre timmars arbete men du får många länktips till mera läsning så du kan välja att lägga mer tid. Du behöver inga förkunskaper för att genomföra kursen men det är lättare för dig som har en naturvetenskaplig bakgrund.

När du köpt kursen har du tillgång till den i 90 dagar.