ANVÄNDARVILLKOR

När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://hastforsk.se/utbildning/integritetspolicy/) styr relationen mellan dig och Hästforsk i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av Hästforsk AB.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

”Våra”, ”oss” eller ”vi” avser ägarna av Hästforsk. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

FÖR NYTTJANDET AV HASTFORSK.SE SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till företag, organisationer och privatpersoner.

Kursregistreringen är personlig och får ej delas med någon annan. Kursdeltagandet är personligt och du får en personlig användarprofil.

Är ni fler på samma arbetsplats som vill gå utbildningarna kan man begära en offert för att få tillgång i linje med användarvillkoren.

När du genomför ett köp hos oss godkänner du samtidigt användarvillkoren här, vilket innebär att du är medveten om att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen samt att det inte finns någon ångerrätt på de digitala köpen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat ger upphov till ett yrkande om skadestånd och/eller kan vara ett brott.

Brott mot användarvillkoren medför omedelbar avstängning från tjänsten. Kursavgiften är i detta fall förbrukad.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Webbplatsen hastforsk.se samt underliggande domäner, utbildningar och tjänster ägs och drivs av Hästforsk AB. Vi strävar efter att ha korrekt och uppdaterad information och kan inte garantera att innehållet är fullständigt uppdaterad vid var tid. Materialet på hastforsk.se samt underliggande domäner varken kan eller ska ersätta en professionell konsultation såsom ett veterinärbesök eller individuell foderrådgivning. hasforsk.se samt underliggande domäner ansvarar inte för ekonomisk skada, varken direkt eller indirekt som kan uppstå genom användning av information på hastforsk.se samt underliggande domäner.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men Hästforsk AB ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss.